เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย( โดยตรง จาก RENISHAW )  พร้อมติดตั้ง และุฝึกอบรม อุปกรณ์ RENISHAW METROLOGY PRODUCT และ MACHINE TOOL PROBE รวมทั้ง SOFTWARE สำหรับงาน SURFACE APPLICATION ให้บริการติดตั้ง ฝึกอบรม รับซ่อม อุปกรณ์  RENISHAW ต้้งแต่ระดับพื้นฐาน เช่น MANUAL PROBE,STYLUS ,CALIBRATION TOOLS ,CMM FIXTURE, OPICAL ENCODER ,CNC PROBE จนถึง PRODUCTS  ที่มึความซับซ้อน เช่น RENISHAW   CONTROLLER,CMM RETROFIT,GAUGING PRODUCT (EQUATOR) แบบ STANDALONE  และ แบบ AUTO SYSTEM INTEGRATION. 
13734