รับผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบ เฉพาะงาน

- ผลิตเครื่องมือcheck และ ทดสอบ ที่มีขนาดตามความต้องการลูกค้า

- ออกแบบระบบและสร้างเครื่องมือทดสอบ ตามวิธีการที่ลูกค้าต้องการ